Termeni și condiții generale

Actualizat: 14.10.2022

Prezentul document nu va fi arhivat, este încheiat doar în formă electronică, online, nu trebuie considerat ca fiind un contract scris. Domeniul său de aplicare acoperă raporturile juridice specificate pe pagina web a furnizorului de servicii https://www.red-life.ro și pe subdomeniile sale internaționale. Prezentele Condiții generale sunt accesibile în permanență din meniul de subsol al paginii web.

DATE PRIVIND FURNIZORUL DE SERVICII

red-life.ro și variațiile paginilor web care aparțin anumitor țări sunt operate și deținute de către Furnizorul de servicii:

CONTACTE:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - timp de birou 09.00-18.00!


Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni și condiții ("Acordul", "Termeni și condiții") înainte de a utiliza https://red-life.ro ("Site-ul, "Site-ul"). Prezentul acord stabilește termenii și condițiile obligatorii din punct de vedere juridic pentru utilizarea de către dvs. a site-ului https://red-life.ro

1. INTRODUCERE

1.1 Site-ul nu este un site de agenții de casting de joburi pentru adulți, ci o platformă de anunțuri de joburi pentru adulți dedicată atât agențiilor de escorte, cât și agențiilor de hostess, caselor private, cluburilor erotice, cluburilor de striptease, studiourilor de webcam, studiourilor de masaj. 

1.2. Obiectivul serviciului Site-ului este de a oferi utilizatorilor posibilitatea de a publica anunțuri de locuri de muncă pentru adulți. 1.3. Serviciul dă posibilitatea membrilor înregistrați să acceseze fișele de date ale altor persoane fizice înregistrate și să stabilească contacte cu acestea.

1.3. În aspectele care nu sunt reglementate în prezentele CONDIȚII GENERALE și pentru interpretarea acestora prevalează legislația CE, UE și internațională, prevederile obligatorii ale legislației relevante fiind considerate normative și obligatorii pentru părți, fără nicio excepție specială.

1.4. Prin accesarea sau utilizarea site-ului în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la vizitarea sau navigarea pe site sau contribuția la conținut sau alte materiale pe site, sunteți de acord să respectați prezentele condiții generale. 

Trebuie să aveți cel puțin 18 ani pentru a utiliza site-ul nostru. Prin utilizarea site-ului nostru web și prin acceptarea acestor condiții de utilizare, garantați și declarați că aveți cel puțin 18 ani.

1.5. Prin achiziționarea/înregistrarea pe site-ul web, utilizatorul declară și recunoaște că a citit și acceptat prezentele CONDIȚII GENERALE și condițiile Comunicării privind prelucrarea datelor publicate pe site-ul web, utilizatorul își dă acordul pentru prelucrarea datelor și este pe deplin conștient de politica noastră comercială, condițiile de acordare a reducerilor.

1.6. Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru întârzieri de livrare sau alte probleme și defecțiuni datorate datelor furnizate în mod incorect și/sau imprecis.

1.7. Furnizorul de servicii nu va fi tras la răspundere pentru daunele cauzate de utilizatori care își uită parolele sau care își fac contul accesibil persoanelor neautorizate din motive care nu sunt imputabile Furnizorului de servicii. În locul parolei uitate, utilizatorul poate solicita o nouă parolă. 

1.8. La intrarea pe pagina web, prin comportament implicit, Utilizatorii se declară majori, au împlinit 18 ani (în alte țări 21 de ani) prin apăsarea linkului de intrare pe pagina web și sunt conștienți de faptul că vizitarea paginii web și vizionarea conținutului erotic nu este interzisă de legislația națională din țara în funcție de locul de reședință sau de ședere și nu contravine niciunei reglementări obligatorii. 

1.9. Utilizatorul nu este autorizat să utilizeze pagina web în scopuri care pot fi considerate nelegitime, neloiale sau care aduc prejudicii paginii web sau unor terțe persoane.

1.10. Pagina noastră web este considerată ca fiind un furnizor de găzduire în care legăm profilurile agenților de publicitate cu cele ale vizitatorilor. Furnizorul de servicii asigură doar platforma de anunțuri și contacte cu moderare și protecția datelor. 

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

2.1. Site-ul și conținutul original, caracteristicile și funcționalitatea acestuia sunt deținute de Furnizorul de servicii și sunt protejate de legile internaționale privind drepturile de autor, mărcile comerciale, brevetele, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală sau de proprietate.

Este interzis:

 • pentru a copia conținutul paginii web (folosindu-l pe o altă pagină web)
 • să vândă, să închirieze sau să desfășoare activități de vânzare legate de conținutul paginii web
 • să prezinte publicului conținutul paginii web
 • să copieze, să facă duplicate sau să utilizeze orice fel de conținut în scopuri comerciale
 • să schimbe, să modifice conținutul paginii web
 • să revândă sau să utilizeze orice tip de conținut în scopuri comerciale (de exemplu, newsletter)

3. UTILIZARE ACCEPTABILĂ

3.1. Nu trebuie să utilizați Site-ul în niciun mod care cauzează sau poate cauza daune Site-ului sau afectarea disponibilității sau accesibilității Site-ului; sau în orice mod ilegal, ilegal, fraudulos sau dăunător, sau în legătură cu orice scop sau activitate ilegală, ilegală, frauduloasă sau dăunătoare.

3.2. Nu trebuie să utilizați Site-ul pentru a copia, stoca, găzdui, transmite, trimite, utiliza, publica sau distribui orice material care constă în (sau este legat de) orice spyware, virus informatic, cal troian, vierme, keystroke logger, rootkit sau alt software informatic malițios.

3.3. Nu trebuie să desfășurați nicio activitate de colectare sistematică sau automată a datelor (inclusiv, fără a se limita la, scraping, data mining, extracție de date și recoltare de date) pe sau în legătură cu Site-ul fără consimțământul nostru expres în scris.

3.4. Nu trebuie să utilizați Site-ul pentru a transmite sau trimite comunicări comerciale nesolicitate.

3.5. Nu trebuie să utilizați Site-ul în scopuri legate de marketing fără consimțământul nostru expres în scris.

4., ÎNREGISTRARE, CONȚINUT DE UTILIZATOR ȘI CLAUZE

4.1. Regulile și reglementările privind conținutul utilizatorilor sunt considerate valabile în cazul fiecărui conținut încărcat de către utilizatorii înregistrați (inclusiv texte, imagini, fotografii, videoclipuri și alte tipuri de conținut).

4.2. În conformitate cu prezentul acord, utilizatorii își asumă responsabilitatea pentru informațiile pe care le-au publicat. Publicarea de date false și jignitoare duce la rezilierea imediată a Acordului și la interzicerea membrului înregistrat.

 • Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenția asupra faptului că mijloacele și posibilitățile noastre de a controla calitatea, compatibilitatea sau securitatea membrilor sunt limitate, iar acest lucru este valabil și pentru conținutul veridic, acuratețea sau caracterul complet al oricărei informații publicate pe site. Deoarece nu revizuim informațiile publicate pe site în fiecare caz, semnați prezentul acord acceptând faptul că informațiile referitoare la toți ceilalți membri pot fi inexacte sau înșelătoare, în ciuda interdicțiilor descrise în prezentele condiții generale.

4.3. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru diferențele dintre conținutul publicat pe site și condițiile reale ale ofertelor de muncă pentru adulți. Furnizorul de servicii depune eforturi pentru a filtra conținutul care nu aparține ofertelor de locuri de muncă pentru adulți, cu toate acestea, conținutul care apare la ofertele de locuri de muncă poate fi diferit de realitate, poate fi vorba de ilustrații.

4.4. Ne acordați o licență mondială, irevocabilă, neexclusivă, neexclusivă și fără redevențe pentru a utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui conținutul dvs. în orice mediu existent sau viitor. De asemenea, ne acordați dreptul de a sublicenția aceste drepturi și dreptul de a intenta o acțiune în justiție pentru încălcarea acestor drepturi.

4.5. Garantați și declarați că conținutul dvs. va respecta acești termeni de utilizare.

4.6. Conținutul dvs. nu trebuie să fie ilegal sau ilicit, nu trebuie să încalce drepturile legale ale unei terțe părți și nu trebuie să poată da naștere la o acțiune în justiție, fie împotriva dvs. fie împotriva noastră, fie împotriva unei terțe părți (în fiecare caz, în conformitate cu orice lege aplicabilă).

4.7. Nu trebuie să trimiteți pe site-ul web niciun conținut care face sau a făcut vreodată obiectul unei amenințări sau al unei proceduri legale sau al unei plângeri similare.

4.8. Nu trebuie să trimiteți pe Site-ul web fotografii care au pe ele linkuri de text, logo-uri, numere de telefon sau e-mail-uri. Noi eliminăm astfel de imagini fără notificare.

4.9. Ne rezervăm dreptul de a edita sau de a elimina orice material trimis pe site-ul nostru web, sau stocat pe serverele noastre, sau găzduit sau publicat pe site-ul nostru web.

4.10. Pagina web face distincție între Utilizatori publicitari (ofertanți de locuri de muncă) și Utilizatori normali (de obicei, solicitanți de locuri de muncă), denumiți împreună Membri.

4.11. Serviciile pot fi utilizate numai de persoane de vârstă adultă, pe baza unei decizii voluntare.

4.12. În cazul în care Utilizatorul intră pe pagina web operată de Furnizorul de servicii sau citește conținutul acesteia în orice mod - chiar dacă nu este un utilizator înregistrat pe pagina web, își dă consimțământul de a fi obligat de conținutul specificat în Condiții. În cazul în care utilizatorul nu acceptă condițiile, acesta nu are dreptul de a vizualiza conținutul paginii web.

4.13. Prin bifarea căsuței corespunzătoare, utilizatorul confirmă că a citit și a acceptat conținutul prezentelor CONDIȚII GENERALE și condițiile din Comunicarea privind prelucrarea datelor, consimte la prelucrarea datelor. 

4.14. Utilizatorii sunt responsabili de furnizarea datelor personale proprii și reale în timpul înregistrării. În cazul în care utilizatorii furnizează date nereale sau date care pot fi legate de alte persoane în timpul înregistrării sau utilizării, contractul care apare este considerat nul. Furnizorul de servicii își exclude răspunderea în cazul în care utilizatorul utilizează serviciile paginii web în numele unei alte persoane sau cu datele altei persoane.

4.15. Înregistrarea este gratuită, trebuie să plătească doar pentru publicitate și utilizarea specială.

4.16. Pentru înregistrare este necesară doar o adresă de e-mail și o parolă, după care trebuie să confirme, astfel pot intra pe pagina web.

4.17. În profilul de înregistrare pot fi cumpărate spații și suprafețe publicitare. Acest lucru poate avea loc odată cu înregistrarea sau în orice moment ulterior.

4.18. Prin furnizarea datelor lor personale, agenții de publicitate își dau acordul pentru prelucrarea datelor, ceea ce înseamnă că aceștia decid să împărtășească date individuale sau speciale. Nu facem niciun fel de profilare pe pagina web, în afară de informațiile privind protecția datelor, nu folosim datele în alte scopuri, dar, deoarece pagina web este oficială, dorim să atragem atenția agenților de publicitate asupra faptului că alte persoane pot face un abuz de datele lor, prin urmare trebuie să fie atenți la partajarea datelor și informațiilor.

4.19. Fotografiile de pe pagina web sunt încărcate de către agenții de publicitate înregistrați, prin urmare, utilizatorul este responsabil de fotografii, de autenticitatea și drepturile de autor ale acestora, precum și de textul care aparține fotografiilor.

4.20. Toți utilizatorii au dreptul de a contacta agenții de publicitate ca urmare a propriei decizii și pe propriul risc, fără a fi nevoiți să ceară consimțământul, controlul sau permisiunea Furnizorului de servicii, cu toate acestea, Furnizorul de servicii ar dori să elibereze sistemul de profiluri false la care și utilizatorul este liber să participe.

4.21. Ne rezervăm dreptul de a modifica, edita sau șterge conținutul încărcat de către utilizatori, indiferent dacă este stocat pe serverele noastre sau dacă este vizibil pe pagina web, dacă este ofensator pentru alții, dacă calitatea, conținutul și stilul acestuia nu se potrivește cu spiritul general al paginii web, ethosul, standardele sau dacă persoana care a încărcat conținutul a încălcat regulile din CONDIȚIILE GENERALE.

4.22. este interzisă crearea de conturi multiple de către utilizatori, pentru a evita inducerea în eroare a utilizatorilor. 

5. CREDIT, BANI VIRTUALI, RECLAMĂ PLĂTITĂ

5.1. Utilizatorii pot încărca credite (bani virtuali) în propriul profil. Valoarea unui credit este de 1 euro. 

5.2. Utilizatorul-anunțător selectează valoarea creditului, iar sistemul solicită date suplimentare de facturare pentru achiziționarea unui anunț, apoi cere o confirmare. În urma confirmării, utilizatorul este direcționat către pagina web a partenerului nostru de plată online și plătește printr-un sistem bancar normal cu un card bancar sau transferă banii prin transfer bancar simplu.

5.3. Utilizatorii pot achiziționa din creditul încărcat (bani virtuali) oferte de locuri de muncă evidențiate (anunțuri, anunțuri de locuri de muncă recomandate pe site-ul de acasă) și Bannere în scopuri de marketing. Prețul acestora în credit și în EUR depinde de tipul de produs, de țara selectată și de perioada de publicitate. Mai multe informații despre posibilitățile de plată și prețuri găsiți în meniul prețurilor de publicitate. După efectuarea plății, sunt necesare maximum 48 de ore pentru a activa anunțul dvs. publicitar. 

5.4. Deoarece legăturile externe nu sunt controlate de furnizorul de servicii și paginile aferente nu se află în posesia noastră, înainte de a face clic pe o pagină deținută de o terță parte, vă rugăm să citiți cu atenție Comunicarea privind protecția datelor și prezentele CONDIȚII GENERALE.

5.5. Există trei modalități prin care Utilizatorul poate contacta agenții de publicitate:

 • În cazul în care agentul de publicitate selectat și-a furnizat numărul de telefon, utilizatorul poate contacta direct agentul de publicitate.
 • Bannerul direcționează utilizatorul către un site web în care sunt specificate detaliile de contact direct.
 • Prin intermediul e-mailurilor.

5.6. Furnizorul de servicii ajută la inițierea corespondenței între părți, dar nu participă la aceasta. Corespondența, schimbarea e-mailurilor are loc prin intermediul conturilor de e-mail ale membrilor, unde prestatorul de servicii nu are nicio perspectivă. Furnizorul de servicii pune la dispoziție o fișă pentru începerea corespondenței de unde membrul utilizator poate trimite mesajul de început și adresa de e-mail. Luând cunoștință de datele de contact și de mesajul Utilizatorului - Utilizatorul trebuie să își dea acordul explicit pentru transmiterea datelor pentru aspecte legate de protecția datelor -, advertiserul poate trimite un răspuns în propriul sistem de mailng, poate răspunde de pe propria adresă de e-mail și poate continua să construiască contacte.

6. GARANȚIE DE RAMBURSARE, GARANȚIE, POLITICĂ DE RAMBURSARE

6.1. Dorim să ne păstrăm utilizatorii mulțumiți, așa că fiecare cerere de rambursare este tratată de la caz la caz de către departamentul nostru de asistență pentru consumatori. În termen de 48 de ore de la cumpărare, utilizatorii au dreptul de a utiliza garanția de rambursare pentru comenzi noi.

 • Garanția de rambursare este valabilă dacă se poate dovedi că achiziția a fost ilegală sau neautorizată sau dacă am considerat că motivul este acceptabil. 

6.2. Utilizatorul, în acest caz consumatorul, acceptă faptul că nu este îndreptățit să își exercite dreptul de retragere:

 • în cazul contractului de prestări de servicii, după finalizarea serviciului, dacă întreprinderea a început finalizarea după consimțământul explicit și preliminar al consumatorului și dacă consumatorul a acceptat pierderea dreptului de reziliere după finalizarea serviciului;
 • în ceea ce privește un produs sau un serviciu al cărui preț și tarif nu pot fi influențate de întreprindere, iar până la termenul deschis pentru exercitarea dreptului de retragere depinde de posibila volatilitate a piețelor globale;
 • în ceea ce privește conținutul de date furnizat prin intermediul unui suport de stocare digitală nematerială, dacă întreprinderea a început finalizarea cu consimțământul explicit și preliminar al consumatorului, iar consumatorul a declarat în același timp că a recunoscut pierderea dreptului de retragere.

6.3. Condiții de garanție

 • Furnizăm Serviciul în forma sa actuală și nu se garantează că Serviciul sau oricare dintre părțile sale va îndeplini cerințele, obiectivele și/sau așteptările Utilizatorului. Noi furnizăm doar Serviciul, nu și eficiența acestuia, astfel că nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru contactele garantate între ofertanți și solicitanții de locuri de muncă în timpul evidențierii anunțurilor.
 • Nu garantăm în niciun fel informațiile accesibile prin intermediul Serviciului.
 • Nu garantăm defecțiunile Serviciului, rezultatele, accesibilitatea și/sau buna funcționare a acestuia, în cazul în care defecțiunile se datorează funcționării necorespunzătoare sau defectării rețelei telefonice, a liniilor telefonice sau a sistemelor informatice online, a serverelor sau furnizorilor de servicii, a echipamentelor informatice, a softurilor, a supraîncărcării e-mail-ului sau a internetului.
 • Pagina web este doar o platformă care servește doar pentru a publica informații despre ofertele de locuri de muncă pentru adulți și pentru a da posibilitatea fiecăruia de a intra în contact cu agenții de publicitate prin intermediul Serviciului, la discreția proprie.
 • În calitate de Utilizator, declarați că sunteți conștient de faptul că informațiile publicate de alți Membri pe fișele lor de date reflectă doar modul în care aceștia se caracterizează. Vă sugerăm să nu presupuneți că toate informațiile publicate pe Fișele de date sunt neapărat corecte și precise.
 • Noi nu verificăm fiecare fișă de date și în oferta de locuri de muncă pentru corectitudinea și acuratețea datelor, nu verificăm dacă acestea sunt înșelătoare. Nu confirmăm și nu garantăm că datele specificate în fișele de date sunt corecte și nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru verificarea informațiilor din fișele de date.
 • Înainte de a acționa bazându-vă pe informațiile publicate pe o fișă de date sau pe informațiile pe care le-ați obținut prin intermediul Serviciului, vă sugerăm ca - pe cheltuiala dumneavoastră - să faceți tot posibilul pentru a investiga corectitudinea acestora
 • Nu garantăm că Serviciul va fi disponibil 100%, dar, împreună cu furnizorul de servicii de găzduire, depunem toate eforturile pentru a rezolva problema, fie că este vorba de o problemă cu serverul, cu internetul sau de defecțiuni tehnice.
 • Nu ne asumăm nicio garanție pentru autenticitatea datelor agenților de publicitate, dar facem tot posibilul să urmărim și să filtrăm profilurile false.

7. ÎNCETARE

7.1. Vă putem întrerupe accesul la Site, fără motiv sau notificare prealabilă, ceea ce poate duce la confiscarea și distrugerea tuturor informațiilor asociate cu dumneavoastră. Toate dispozițiile prezentului acord care, prin natura lor, ar trebui să supraviețuiască rezilierii, vor supraviețui rezilierii, inclusiv, dar fără a se limita la, dispozițiile privind proprietatea, exonerările de garanție, despăgubirile și limitările de răspundere.

8. RESPONSABILITATE

8.1. Operatorii site-ului web nu controlează, supraveghează, verifică, investighează sau autentifică niciunul dintre conținutul, comunicările sau declarațiile de pe site-urile terților, astfel încât vă recomandăm cu tărie să citiți termenii și condițiile și politica de confidențialitate a oricărui site terț pe care îl vizitați. Noi monitorizăm și verificăm toate postările utilizatorilor și ale agenților de publicitate, însă nu suntem răspunzători pentru conținutul, comunicările sau declarațiile postate de utilizatorii sau agenții de publicitate de pe site.

8.2. Furnizorul de servicii nu își asumă nicio răspundere în ceea ce privește autenticitatea, conținutul, caracterul complet, legalitatea, fiabilitatea, buna funcționare sau disponibilitatea informațiilor sau materialelor publicate ca parte a serviciului. Furnizorul de servicii nu poate fi considerat responsabil pentru comportamentul utilizatorilor săi.

9. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

9.1. Confidențialitatea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. Oferim discreție maximă tuturor clienților și utilizatorilor noștri. Nu colectăm informații personale pentru a le comercializa, vinde sau oferi în vreun fel. Politica noastră de confidențialitate este disponibilă aici

10. MODIFICĂRI ALE PREZENTULUI ACORD

10.1 Ne rezervăm dreptul, la discreția noastră, de a modifica sau de a înlocui acești Termeni și Condiții prin publicarea termenilor actualizați pe Site. Utilizarea în continuare a Site-ului după orice astfel de modificări constituie acceptarea de către dvs. a noilor Termeni și Condiții. Vă rugăm să revizuiți periodic acest acord pentru a vedea dacă există modificări. În cazul în care nu sunteți de acord cu oricare dintre prevederile prezentului Acord sau cu orice modificări ale acestuia, nu utilizați, nu accesați și nu continuați să accesați Site-ul și întrerupeți imediat orice utilizare a Site-ului.

11. PRELUCRAREA DATELOR

11.1. Informațiile privind protecția și prelucrarea datelor de pe pagina web red-life.ro, subpaginile și alte pagini ale acesteia respectă cerințele reglementărilor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, privind libera circulație a acestor date, Regulamentul 2016/679 (27 aprilie 2016) al Parlamentului European și al Consiliului (UE) și Regulamentul de abrogare a Regulamentului 95/46/CE (Regulamentul privind protecția generală a datelor), precum și recomandările "Online Privacy Alliance". A se vedea comunicatul privind protecția datelor.

12. REMEDIU LEGAL

12.1. În cazul în care aveți obiecții sau reclamații, puteți contacta compania la disponibilitățile specificate în prezentele CONDIȚII GENERALE. Ne ocupăm de reclamații în scris și în mod gratuit în fiecare caz.

12.2. În cazul unei reclamații scrise, investigăm reclamația în urma primirii acesteia și trimitem o notificare scrisă cu privire la rezultate în termen de 30 de zile de la comunicarea reclamației. Dacă este necesar, putem trimite o notificare și pe cale electronică.

12.3. Plângerile scrise - inclusiv înregistrările privind plângerile pregătite în timpul audierilor personale - și răspunsurile la plângeri vor fi arhivate timp de cinci ani. După expirarea perioadei de păstrare, dispozitivele de stocare a datelor (documentele) vor fi casate. Datele cu caracter personal înregistrate în registrul de reclamații sunt utilizate exclusiv în scopul unic al gestionării și evaluării reclamațiilor.

12.4. În cazul în care reclamația dvs. este respinsă în totalitate sau parțial sau dacă termenul specificat pentru investigarea reclamației nu a adus niciun rezultat, vă puteți sesiza următoarele autorități și organisme:

 • Pentru agenții de publicitate: Clienții noștri care au reședința sau se află în Uniunea Europeană pot utiliza platforma de soluționare online a litigiilor privind produsele și serviciile achiziționate prin intermediul internetului. Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă la următorul link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show  
 • Pentru membri: În cazul contractelor încheiate pe suprafețe online, consumatorul poate utiliza, de asemenea, platforma online de soluționare a litigiilor operată de Uniunea Europeană, care este disponibilă la următorul link: http://ec.europa.eu/odr
 • Vizitatorii și utilizatorii în general: se pot adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și comisiilor de conciliere care sunt competente în locul lor de reședință. Comisia de conciliere este responsabilă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum dintre consumator și întreprindere legate de calitatea, siguranța produsului, aplicarea normelor privind răspunderea pentru produse, calitatea serviciului și legate de încheierea și executarea contractelor dintre părți (litigii de consum). În acest scop, comisia de conciliere încearcă să reconcilieze părțile, iar în cazul în care nu se ajunge la niciun rezultat, ia o decizie pentru a asigura validarea simplă, rapidă, eficace și eficientă din punct de vedere al costurilor a drepturilor consumatorilor.

13. ALTE DISPOZIȚII

13.1. Prezentul acord este încheiat exclusiv între noi și dumneavoastră, terții nu au dreptul la drepturi contractuale, astfel că terții nu au dreptul de a impune completarea acordului. Această prevedere nu se referă la membrii grupului nostru de companii care au dreptul de a executa Acordul ca și cum l-am executa noi. Prin încheierea prezentului acord, orice drepturi ale unor terțe persoane privind executarea prezentului acord încetează, indiferent de consimțământul terțelor persoane.

13.2. 13.3. Nu veți transfera prezentul acord sau orice drepturi legate de Serviciu către o terță persoană. Cu toate acestea, avem dreptul de a transfera drepturile sau obligațiile legate de Serviciu și care decurg din prezentul acord. În cazul în care drepturile noastre sunt transferate succesorului nostru legal, scăpăm de toate responsabilitățile care decurg din prezentul acord.

13.3. În cazul în care vă dați seama de un conținut suspect publicat pe site, care ar încălca drepturile dvs. de proprietate intelectuală, aveți dreptul să ne informați cu privire la încălcarea drepturilor prin intermediul unui document autentic sau al unui instrument privat de transfer sau ne puteți solicita să eliminăm conținutul care încalcă drepturile de proprietate intelectuală. Notificarea trebuie să conțină obiectul încălcării și faptele care certifică încălcarea, datele necesare pentru identificarea informațiilor care încalcă drepturile, numele dumneavoastră, adresa, sediul, numărul de telefon și adresa de e-mail.

13.4. În cazul în care nu luăm măsuri imediate împotriva comportamentului dvs. de încălcare a legii, acest lucru nu înseamnă că confirmăm încălcarea contractului și nu constituie un motiv pentru alte încălcări.

13.5. Prezentul document conține acordul integral dintre noi și dumneavoastră, în calitate de părți. În cazul în care orice autoritate competentă consideră că o parte sau întregul text al acordului este inaplicabilă sau nulă, restul părților și dispozițiilor din acord rămân valabile și continuă să fie în vigoare.

13.6. Furnizorul de servicii are dreptul de a utiliza un colaborator pentru a-și îndeplini obligațiile care decurg din prezentul contract. Furnizorul de servicii este obligat să își asume întreaga responsabilitate pentru comportamentul de încălcare a legii al acestui colaborator, la fel ca și cum ar fi comis el însuși comportamentul de încălcare a legii.

13.7. În cazul în care oricare dintre părțile prezentelor CONDIȚII GENERALE devine nulă, nelegitimă sau inaplicabilă, acest lucru nu privește valabilitatea, legitimitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții și părți ale contractului.

13.8. În cazul în care Prestatorul de servicii nu își exercită drepturile care decurg din prezentele CONDIȚII GENERALE, neexercitarea acestor drepturi nu va fi considerată ca o renunțare la dreptul respectiv. Renunțarea la orice drept este valabilă numai în cazul în care există o declarație scrisă explicită în acest sens. Faptul că Prestatorul de servicii nu insistă strict asupra îndeplinirii uneia dintre condițiile sau dispozițiile cuprinse în TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE într-o anumită ocazie nu înseamnă renunțarea la îndeplinirea strictă a acelei condiții sau dispoziții în viitor.

13.9. Furnizorul de servicii și Utilizatorul fac tot posibilul pentru a-și soluționa litigiile pe cale amiabilă, pe cale amiabilă, în afara instanțelor de judecată.

13.10. În unele țări, legislațiile pot fi diferite, sau Termenii și condițiile generale pot necesita condiții și completări speciale. Utilizatorul/Vizitatorul/Membrul/Anunțiatorul poate găsi informații referitoare la țara sa în Anexa I. În cazul în care nu există o Anexă I atașată, TERMENII ȘI CONDIȚIILE GENERALE sunt valabile fără completări.

13.11. Prezentele CONDIȚII GENERALE sunt valabile începând cu data de 01 ianuarie 2019 și vor fi în vigoare până la retragerea lor.

14. POLITICA DE RETRAGERE, ELIMINAREA CONȚINUTULUI UTILIZATORILOR

14.1. Utilizatorul poate solicita eliminarea Conținutului utilizatorului care îi aparține, contactându-ne la [email protected] Cu toate acestea, rețineți că conținutul va fi eliminat din contul dvs., dar nu și din conturile oricăror utilizatori, care ar fi putut dobândi acest conținut înainte de data solicitării dvs. În plus, trebuie să înțelegeți că unul sau mai mulți alți utilizatori pot avea copii sau note referitoare la astfel de conținuturi, iar noi nu putem să le ștergem în niciun caz. 

14.2. Din rațiuni legale, putem păstra copii ale conținutului utilizatorului care nu vor fi în niciun caz puse la dispoziția publicului.