Comunicarea privind prelucrarea datelor

Această comunicare simplificată a fost elaborată pe baza principiului clarității și al informării adecvate privind prelucrarea datelor. Documente care sunt disponibile și accesibile pe site-ul web înainte de înregistrare: Termeni și condiții generale, Politica de confidențialitate / GDPR și Regulamentul privind "Cookies".

Conținutul comunicării privind protecția datelor a ținut cont de orientările legate de claritate incluse în Orientările privind transparența, astfel că au fost furnizate informații complete cu ajutorul unor anexe suplimentare.

Comunicarea a fost emisă de următoarea companie care se ocupă de prelucrarea datelor:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

CONTACTE:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - timp de birou 09.00-18.00!

Website: red-life.ro și versiunile de site-uri care aparțin țărilor respective.

Contact pentru confidențialitate: Dacă doriți să vă faceți respectate drepturile legate de datele dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected] și ne vom ocupa de cererea dumneavoastră. Pentru informații despre procesatorii noștri de date, consultați comunicarea.

Prin furnizarea datelor sau informațiilor dvs. cu caracter personal, declarați că ați înțeles pe deplin și acceptați în mod explicit versiunea Comunicării privind prelucrarea datelor, valabilă în momentul în care datele sau informațiile au fost puse la dispoziție.

Temeiul juridic al comunicării este Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL (EU) 2016/679 (CE) nr. 95/46 (denumit în continuare "regulament").

Scopul acestui site web este de a face posibilă plasarea de către Furnizor a anunțurilor referitoare la ofertele de locuri de muncă pentru adulți pentru utilizatori. Acest serviciu face posibil ca membrii adulți înregistrați să aibă acces la fișa de date a altor persoane private înregistrate sau să le contacteze.

Acordăm o atenție deosebită protecției datelor personale ale copiilor. Conținutul și informațiile de pe https://red-life.ro pot fi pentru adulți, de aceea site-ul este destinat doar vizitatorilor și utilizatorilor adulți. Imaginile și conținutul încărcat pot fi ofensatoare pentru unii. În cazul în care utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani (21 de ani în unele țări) sau dacă utilizarea site-ului este ilegală, vă rugăm să nu accesați site-ul.

Site-urile noastre au certificare de securitate SSL.

Principiile noastre privind gestionarea datelor cu caracter personal: Gestionăm datele cu caracter personal în mod legal și echitabil și în mod transparent pentru cei interesați, colectarea acestor date poate avea loc doar cu un scop specific, neechivoc și legitim, limitat la cantitatea necesară de date, stocate în siguranță și cu o durată limitată.

În ce scopuri sunt prelucrate datele?

 • În scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale, Societatea gestionează datele persoanei fizice cu care se încheie contractul în scopul încheierii, executării, rezilierii contractului, publicității și găzduirii serviciului.
 • În scopul îndeplinirii contractului cu partenerul legal, pentru contacte de afaceri.
 • Pentru a crește eficiența serviciului, experiența utilizatorului, pentru a face utilizarea paginii web mai confortabilă, folosim cookie-uri pe pagina noastră web.
 • Pentru a crea un cont de contact pentru a distinge utilizatorii între ei și pentru a construi contacte, inclusiv pentru pagina web și serviciile spațiale (cum ar fi profilurile de publicitate).
 • Crearea de conturi de profiluri de reclamă pentru a distinge utilizatorii între ei și pentru a prezenta servicii;
 • În scopul trimiterii de buletine informative, reclame și al stabilirii de contacte de publicitate;
 • Pe motiv de îndeplinire a obligațiilor legale, în scopul respectării reglementărilor fiscale și contabile prevăzute de lege (contabilitate, impozitare) gestionează datele (definite de lege) ale clienților, partenerilor și furnizorilor legate de persoane fizice.
Comunicarea detaliată conține lista datelor prelucrate în scopul respectiv, temeiul juridic, durata prelucrării datelor, persoanele vizate și persoanele care ar putea avea acces la date.

Asigurăm următoarele drepturi legate de datele dvs. personale, acestea fiind următoarele:

 1. Dreptul de acces
 2. Dreptul la rectificare
 3. Dreptul la ștergere
 4. Dreptul de a limita prelucrarea datelor
 5. Dreptul la portabilitatea datelor
 6. Dreptul la opoziție
 7. Dreptul de opoziție în cazul marketingului nesolicitat
 8. Informarea persoanei vizate cu privire la un incident privind protecția datelor
 9. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere
 10. Dreptul la un control jurisdicțional efectiv la autoritatea de supraveghere
 11. Dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva persoanei împuternicite de către operator
Aveți dreptul de a introduce o acțiune în despăgubiri împotriva persoanei împuternicite de către operator și de a depune o plângere la autoritățile de supraveghere competente de la domiciliu în cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod ilegal.

Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că, în ceea ce privește prelucrarea datelor efectuată de către pe https://red-life.ro și pe subdomeniile pentru țările specifice, numai versiunea completă a comunicării privind prelucrarea datelor poate fi considerată ca fiind o informare completă.

Informații privind prelucrarea datelor

INTRODUCERE

Aceste informații asigură, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind protecția datelor din UE 2016/679 (cu abrevierea în limba engleză GDPR/General Data Protection Regulation), că persoanele fizice trebuie să cunoască principiile și regulile noastre de prelucrare a datelor înainte de a utiliza serviciile companiei noastre, companie (denumită în continuare: societate, furnizor de servicii, operator de date).

Pagina web https://red-life.ro este un serviciu internațional cu adaptări multilingve.

Obiectivul paginii web este de a oferi utilizatorilor posibilitatea de a plasa anunțuri de locuri de muncă pentru adulți și conturi. Serviciul permite membrilor înregistrați să aibă acces la fișele de date ale altor persoane și să intre în contact cu acestea. În acest scop, agenții de publicitate și membrii înregistrați care utilizează pagina web trebuie să furnizeze date personale.

Prin furnizarea de date sau informații cu caracter personal, declarați că ați luat cunoștință de conținutul informațiilor privind prelucrarea datelor în momentul în care ați primit și ați acceptat în mod explicit informațiile.

Companie se angajează să protejeze datele cu caracter personal ale clienților și partenerilor săi, considerăm foarte important dreptul la autodeterminare informațională, tratăm toate tipurile de date cu caracter personal ca fiind confidențiale și luăm tot felul de măsuri de securitate, tehnice și organizatorice care să garanteze siguranța datelor.

În momentul înregistrării, în calitate de utilizator trebuie să bifați căsuța sau să vă semnalați consimțământul în orice altă formă scrisă de acceptare a utilizării și gestionării legale a datelor cu caracter personal sau a datelor puse la dispoziție pe profilul de anunț, sau care fac obiectul unei protecții speciale. Vă puteți dezabona de la buletinele noastre informative în orice moment.

Securitatea informațiilor și a datelor de pe paginile noastre web este importantă pentru noi: paginile noastre web sunt certificate SSL.

Pentru noi, protecția datelor personale ale copiilor este de cea mai mare importanță. Conținutul și informațiile disponibile la https://red-life.ro pot fi de natură adultă. Pagina web a fost realizată exclusiv pentru vizitatori și utilizatori adulți. Fotografiile și conținutul încărcat pot fi ofensatoare pentru unele persoane. În cazul în care utilizatorul nu a împlinit vârsta de 18 ani (21 de ani în unele țări) sau dacă considerați că utilizarea paginii web este contrară regulilor, vă rugăm să nu intrați pe pagina web.

Documente disponibile pe site-ul web pe care le puteți citi înainte de înregistrare: GBC, Informații privind prelucrarea datelor și Regulamentul "Cookie".

CAPITOLUL I

DESEMNAREA PERSOANEI ÎMPUTERNICITE DE CĂTRE OPERATOR

Companie (denumit în continuare furnizor de servicii, operator de date), în calitate de operator de date, a consimțit să fie obligată să respecte conținutul prezentului aviz juridic. Societatea își asumă responsabilitatea pentru activitățile sale care vor respecta toate cerințele prevăzute în reglementările naționale valabile și așteptările actelor juridice ale Uniunii Europene.

Formularea Comunicatului privind protecția datelor a ținut cont de orientările din Ghidul privind transparența, astfel că informarea completă a fost realizată cu anexe.

Această informare a fost emisă de următoarea companie, care este în același timp și procesatorul de date:


Piata Trandafirilor 48,
TARGU MURES, 540053
Romania

CONTACTE:

E-mail: info(@)red-life.net

Tel: 0049 157 33 444 800 (Emma - english, deutsch) - timp de birou 09.00-18.00!

Contact pentru confidențialitate: Dacă doriți să vă exercitați drepturile legate de datele dumneavoastră, vă rugăm să trimiteți un e-mail la [email protected] și ne vom ocupa de cererea dumneavoastră.

CAPITOLUL II

PROCESATORI DE DATE

Persoana împuternicită de către operator: persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care gestionează datele cu caracter personal în numele persoanei împuternicite de către operator; (Regulamentul 4, articolul 8.) Recurgerea la persoana împuternicită de către operator nu necesită consimțământul prealabil al persoanelor în cauză, dar este necesară informarea acestora. În consecință, furnizăm următoarele informații:

 • furnizor de servicii IT al companiei noastre. Compania noastră întreține și administrează site-ul său web în cadrul grupului de companii.
 • Furnizorul de servicii de contabilitate al companiei noastre. Compania noastră gestionează sarcinile de contabilitate și evidență contabilă legate de obligațiile fiscale în cadrul grupului de companii.

CAPITOLUL III

DEFINIȚII UTILIZATE ÎN DOCUMENTUL DE INFORMARE

Definiția manipulării datelor cu caracter personal": Orice tip de operațiune sau sumă de operațiuni care utilizează metode automatizate sau neautomatizate asupra datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, disecția, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, inspecția, utilizarea, publicarea, transmiterea, răspândirea sau punerea la dispoziție prin alte tipuri de metode, sincronizarea, conectarea, limitarea, ștergerea și distrugerea.

"date cu caracter personal": Orice tip de informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană fizică este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect pe baza unui anumit tip de identificare, cum ar fi numele, numărul, datele de localizare, identificatorul online, sau pe baza unuia sau mai multor factori identici, cum ar fi identitatea fizică, fiziologică, genetică, spirituală, economică, culturală sau socială a persoanei respective.

"date cu caracter special": date cu caracter personal privind originea rasială, naționalitatea, apartenența politică, convingerile religioase sau de altă natură, apartenența la o organizație de federație de afaceri, viața sexuală, starea de sănătate, obiceiurile dăunătoare și cazierul judiciar personal;

"prelucrarea datelor": orice tip de operațiune sau sumă de operațiuni efectuate în mod automatizat sau neautomat asupra datelor cu caracter personal, inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, disecția, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, inspecția, utilizarea, publicarea, transmiterea, răspândirea sau punerea la dispoziție prin alte tipuri de metode, sincronizarea, conectarea, limitarea, ștergerea și distrugerea.

"operator": persoană fizică, entitate juridică, putere executivă, agenție sau orice alt organ care definește scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor în mod individual sau în cooperare cu alții; dacă scopurile și modalitățile de prelucrare a datelor sunt definite de legislația ONU sau a unui stat membru, operatorul sau aspectele speciale de determinare a persoanei operatorului pot fi definite fie de legislația ONU, fie de legislația unui stat membru;

"persoană împuternicită de către operator": persoană fizică, entitate juridică, putere executivă, agenție sau orice alt organ care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

"destinatar": persoana fizică, entitatea juridică, puterea executivă, agenția sau orice alt organ cu care sunt partajate datele cu caracter personal, independent de statutul de parte terță. Puterile executive care sunt capabile să acceseze datele cu caracter personal în conformitate cu legislația ONU sau a statelor membre în sfera investigațiilor individuale nu sunt calificate drept destinatari; prelucrarea datelor cu caracter personal menționate de către puterile executive trebuie să îndeplinească scopul legilor privind protecția datelor pentru a fi aplicabile în conformitate cu obiectivele de protecție a datelor.

"contribuția persoanei vizate": pronunțarea voluntară, exactă și corect inteligibilă a voinței persoanei vizate, bazată pe instrucțiuni suficiente, prin care persoana vizată anunță acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc printr-o declarație sau un act care exprimă confirmarea într-un mod neechivoc;

"incident în materie de protecție a datelor": o încălcare care cauzează distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, publicarea ilegală sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal care sunt transmise, stocate sau prelucrate în orice alt mod.

Definiții și informații suplimentare: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rules-business-and-organisations_en

CAPITOLUL IV

PRINCIPIILE DE PRELUCRARE A DATELOR

Protejarea datelor dumneavoastră personale este deosebit de importantă pentru noi. Tratăm datele dvs. personale într-o procedură transparentă, decentă și legală. Colectarea datelor poate servi unui scop anume, clar și legal, care este limitat la cantitatea necesară de date, stocate într-un mod sigur și limitat.

"legalitate, procedură decentă și transparență": Datele cu caracter personal trebuie să fie tratate în mod legal și decent, într-o manieră clară și transparentă pentru persoana vizată.

"limitarea scopului": Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să aibă loc numai pentru un scop clar și legal și nu trebuie să fie tratată în mod ireconciliabil cu aceste scopuri; în conformitate cu articolul 89 liniuța (1), datele colectate în scopul arhivării generale, al cercetării științifice și istorice sau al prelucrării ulterioare în scopuri statistice nu sunt considerate ireconciliabile cu aceste scopuri.

"minimizarea datelor": Datele cu caracter personal trebuie să fie relevante și adecvate în ceea ce privește obiectivele scopurilor de prelucrare a datelor și trebuie să se limiteze la cantitatea necesară.

"fiabilitate": Datele cu caracter personal trebuie să fie fiabile și actualizate, dacă este necesar: trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru ca datele care nu sunt fiabile din punctul de vedere al scopurilor de prelucrare a datelor să fie șterse sau corectate fără întârziere.

"stocare limitată": Datele cu caracter personal trebuie să fie stocate astfel încât persoanele vizate să poată fi identificate doar pentru perioada de timp necesară pentru a avea acces la date în vederea îndeplinirii cerințelor privind scopurile prelucrării datelor. Această limită de timp poate fi depășită numai în conformitate cu articolul nr. 89. liniuța (1), care prevede că prelucrarea datelor cu caracter personal va fi efectuată în scopul arhivării generale, al cercetării științifice și istorice sau al prelucrării ulterioare în scopuri statistice, cu privire la aplicarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea drepturilor și a libertății persoanelor vizate incluse în prezentul decret.

"integritate și calitate confidențială": Datele cu caracter personal trebuie să fie tratate astfel încât să se poată asigura o securitate adecvată a datelor cu caracter personal prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, inclusiv protejarea datelor împotriva prelucrării ilegale sau ilicite a datelor, a pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

"responsabilitate": Operatorul este responsabil pentru respectarea termenilor menționați mai sus și, de asemenea, trebuie să fie capabil să justifice responsabilitatea.

CAPITOLUL V

DIRECȚII PENTRU SECURITATEA DATELOR

Organizația ia toate măsurile de siguranță, organizatorice și tehnice necesare pentru a asigura protecția datelor cu caracter personal la cel mai înalt nivel și, de asemenea, pentru a preveni orice modificare ilegală, distrugere și blocare a utilizării.

Site-urile noastre web sunt securizate cu certificate de securitate SSL. Certificatele SSL au rolul de a crea un canal sigur și criptat între client și server. Anumite informații, cum ar fi datele cardului de credit, datele de autorizare a contului și alte informații confidențiale trebuie transferate printr-un canal criptat pentru a exclude posibilitatea de scurgere a datelor. Prin intermediul certificatelor SSL, datele noastre devin criptate înainte de a fi transferate prin internet. Datele criptate pot fi traduse doar de către serverul de destinație. Acest lucru asigură faptul că datele personale introduse pe site nu pot fi furate. Tranzacțiile au loc cu ajutorul codurilor PIN și al altor metode de criptare.

Datele colectate de noi sunt stocate în diferite locuri din infrastructura noastră, inclusiv în jurnalele de sistem, bazele de date backend și sistemele analitice. În cazul transferurilor de date din SEE către Statele Unite și alte țări, urmăm instrucțiunile Comisiei Europene și ne bazăm pe dispozițiile de conformitate pentru fiecare țară în parte, definite de Comisia Europeană.

Unele dintre serviciile noastre pot oferi linkuri către alte site-uri web, cum ar fi bannere comerciale sau Facebook. Deoarece principiile și practicile de protecție a datelor ale acestor site-uri web terțe nu sunt controlate de noi, vă rugăm să citiți principiile de protecție a datelor definite acolo pentru a obține informații despre metodele lor de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal. O parte din produsele și serviciile noastre pot fi plătite și cu carduri de credit sau cupoane electronice. În ambele cazuri, sunteți redirecționat către terțe părți care și-au îndeplinit în totalitate partea lor de măsuri de securitate.

Transferul de date pe internet prin e-mail sau SMS nu este complet sigur. Deși facem tot ce ne stă în putință pentru a vă proteja datele personale, nu putem garanta siguranța datelor dvs. transferate prin serviciile noastre sau prin e-mail; fiecare transfer de date face obiectul responsabilității proprietarului. După introducerea datelor dvs. personale, implementăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele împotriva pierderii, furtului, utilizării neautorizate, accesului sau modificărilor. Vă rugăm să vă protejați datele utilizând parole puternice.

CAPITOLUL VI

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PRELUCRAREA DATELOR LEGATE DE CONTRACTE, TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE, SITE-UL WEB

Gestionarea și înregistrarea datelor referitoare la persoanele contractante, agenții de publicitate

Obiectivul prelucrării datelor cu caracter personal: Societatea gestionează datele clienților și furnizorilor în virtutea încheierii, îndeplinirii, rezilierii unui contract, precum și a furnizării de publicitate și spațiu de stocare pe internet.

 • Date cu caracter personal prelucrate: nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de internet
 • Temeiul juridic pentru gestionarea datelor cu caracter personal: baza dreptului de îndeplinire a contractului. Această prelucrare a datelor este considerată legală chiar dacă prelucrarea datelor a fost necesară la cererea clientului pentru a întreprinde acțiunile necesare înainte de încheierea contractului
 • Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: angajații Societății care se ocupă de serviciul clienți, de sarcinile legate de contabilitate, de evidența contabilă și de impozitare, precum și procesatorii de date.
 • Durata de stocare a datelor cu caracter personal: Până când persoana vizată își retrage consimțământul, în cazul în care acest lucru nu are loc, Societatea șterge datele la 5 ani de la încheierea contului Societății. În cazul în care Societatea este obligată să păstreze datele în baza Legii contabilității, Societatea va șterge datele numai după 8 ani de la încheierea contului, indiferent de încetarea contului. În practică, acest lucru înseamnă că, dacă datele fac parte din documentele care susțin contabilitatea, de exemplu, dacă datele sunt specificate în documentele legate de contractele dintre Societate și Client (de exemplu, în comenzi) sau în facturile emise.
 • Părțile interesate vizate: clienții site-ului web, clienții, furnizorii, agenții de publicitate
2. Persoană juridică clienți, clienți, furnizori, date referitoare la reprezentanți

Obiectivul gestionării datelor cu caracter personal: Îndeplinirea contractelor încheiate cu societățile comerciale în calitate de parteneri legali, contacte de afaceri.

 • Date cu caracter personal prelucrate: nume, număr de telefon, adresă de e-mail, ID online
 • Temeiul juridic pentru gestionarea datelor cu caracter personal: îndeplinirea contractului
 • Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: angajații Societății care se ocupă de serviciul clienți, de sarcinile legate de contabilitate, evidență contabilă și impozitare și procesatorii de date.
 • Durata de stocare a datelor cu caracter personal: pentru o perioadă de 5 ani după relația de afaceri și după existența reprezentării
 • Persoane vizate: reprezentanți comerciali ai agenților de publicitate care nu sunt persoane fizice, clienți și clienți.


3. Prelucrarea datelor legate de vizitatori (cookie-uri) pe site-ul web al Societății

În conformitate cu practica generală, societatea noastră utilizează, de asemenea, cookie-uri pe site-ul său web. Cookie-ul este un mic fișier care conține o serie de caractere și care este descărcat pe calculatorul utilizatorului atunci când acesta vizitează o pagină web. În general, cookie-urile facilitează utilizarea paginii web, creează o experiență reală pentru utilizator și contribuie la transformarea acesteia într-o sursă eficientă de informații, în plus, acestea asigură operatorului paginii web posibilitatea de a controla funcționarea paginii web, ajută la prevenirea fraudelor și favorizează buna funcționare a serviciilor furnizate pe site-ul web la un nivel adecvat.

Cookie-urile singure nu sunt adecvate pentru a identifica identitatea utilizatorului.

Persoane vizate: toate persoanele fizice care vizitează pagina.

Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: Furnizorul IT al Societății și angajații care participă la serviciu.

Tipuri de cookie-uri

Cookie-uri de proces de lucru (sesiune) indispensabile din punct de vedere tehnic.

Acestea ajută utilizatorii să navigheze fără probleme pe pagina web, contribuie la buna funcționare a paginii web și la utilizarea completă a tuturor funcțiilor acestora, a serviciilor disponibile prin intermediul paginii web, deci - printre altele - la memorarea operațiunilor efectuate pe pagina web de către utilizator.

Contribuția utilizatorului nu este necesară pentru aceste tipuri de cookie-uri.

Utilizarea cookie-urilor conexe și a cookie-urilor care asigură performanța

Aceste cookie-uri fac posibilă memorarea de către Societate a opțiunilor utilizatorului legate de pagina web. Utilizatorul are posibilitatea de a interzice această prelucrare a datelor înainte de a utiliza serviciul și, de asemenea, în timpul utilizării serviciului. Aceste date nu pot fi atribuite datelor utilizatorului paginii web și, fără consimțământul utilizatorului, nu pot fi cedate unei terțe persoane.

Pentru aceste tipuri de cookie-uri este nevoie de consimțământul utilizatorului.

Gestionarea cookie-urilor pe pagina web

Pagina web a companiei noastre înregistrează și gestionează următoarele date legate de utilizator și de instrumentul de navigare: parola, adresa IP, limba, data înregistrării, cea mai recentă activitate, cookie-ul de intrare automată, sistemul de operare, tipul de browser și alte informații. Sistemul ține automat evidența acestor date și nu le leagă de datele furnizate în timpul înregistrării sau în timpul utilizării. Utilizatorii nu au acces la aceste date, ci doar furnizorul de servicii.

Furnizorul de servicii are dreptul de a înregistra datele privind paginile de internet de unde utilizatorul a ajuns la pagina web, inclusiv cele care au fost vizitate prin intermediul paginii web, precum și data și durata vizitei. Persoana și identitatea utilizatorului nu pot fi urmărite și dezvăluite cu ajutorul acestor date.

 1. Cookie-uri de procesare (sesiune)

  Acestea ajută utilizatorii să navigheze pe pagina web.

  • PHPSESSID: cookie tehnic care conține ID-ul procesului de lucru
  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: Procesul de lucru adecvat legat de pagina web este asigurat în conformitate cu prevederile Legii 13/A § (3) privind anumite aspecte legate de serviciile TIC și în conformitate cu directivele relevante ale Comisiei Europene.

  Obiectivul gestionării datelor: asigurarea unei funcționări adecvate a paginii web.

  Durata: Durata de prelucrare a datelor acestor cookie-uri se referă doar la vizita efectivă a utilizatorului, atunci când procesul de lucru este finalizat sau când browserul este închis, cookie-urile sunt șterse automat din computerul dumneavoastră.

  2. Cookie-uri care favorizează utilizarea:

  Aceste module cookie permit paginii noastre web să urmărească modul de funcționare (de exemplu, dacă pagina web utilizează versiunea în limba maghiară sau engleză, versiunea accesibilă, câte rezultate apar în lista de rezultate a browserului, astfel încât să nu fie nevoie să le introduceți din nou la a doua vizită. Fără informațiile stocate în cookie-uri, pagina noastră web poate funcționa, deși mai puțin fluent.

  Pagina web utilizează următoarele cookie-uri:

  • cookieconsent_dismissed: modul cookie necesar pentru funcționarea regulamentului privind modulele cookie care stochează informația dacă vizitatorul acceptă regulamentul privind modulele cookie
  • fixlanguage: cookie care conține ID-ul limbii utilizate efectiv
  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul vizitatorului.

  Obiectivul prelucrării datelor: creșterea eficienței serviciului, creșterea experienței utilizatorului, pentru a face mai confortabilă utilizarea paginii web.

  Durata prelucrării datelor: 12 luni.

  3. Cookie-uri care asigură performanța:

  Cookie-urile care asigură performanța ne permit să colectăm informații despre modul în care vizitatorii utilizează pagina noastră web (cum ar fi ce pagini au vizualizat vizitatorii, câte pagini au vizitat, pe ce parte a paginii au făcut clic, cât timp a durat fiecare dintre procesele de lucru, ce fel de mesaje de eroare au apărut etc.).

  Acest lucru se face pentru ca noi să putem dezvolta în continuare pagina noastră web (serviciile disponibile, funcțiile etc.) în conformitate cu nevoile vizitatorilor noștri și pentru a le oferi o experiență de înaltă calitate și ușor de utilizat.

  4. Cookie-uri terță parte

  Pentru a măsura performanța, pagina noastră web utilizează cookie-uri ale unor terțe părți în cazul fiecărei vizite. Prin intermediul cookie-urilor putem urmări câți vizitatori ajung pe pagina web și ce conținut îi interesează. Stocăm fiecare informație în mod anonim, astfel încât să putem garanta o experiență de înaltă calitate pentru utilizatorii noștri.

  Pagina web utilizează cookie-uri analitice ale următorului furnizor:

  Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul vizitatorului.

  Scopul prelucrării datelor: creșterea eficienței serviciului și a experienței utilizatorului, pentru a face utilizarea paginii web mai confortabilă.

  Durata prelucrării datelor: 12 luni.

  1. Pentru informații suplimentare cu privire la modulele cookie ale terților: https://www.google.com/policies/technologies/types/, privind protecția datelor: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en

   Informații și ștergerea cookie-urilor

   Înainte de a intra pe pagina noastră de internet, utilizatorul care vizitează pagina noastră de internet este informat cu privire la gestionarea cookie-urilor.

   Nu este obligatoriu să accepte și să autorizeze utilizarea cookie-urilor. Puteți reseta setările browserului dumneavoastră astfel încât toate cookie-urile să fie dezactivate sau utilizatorul să fie avertizat atunci când sistemul trimite un cookie. Deși majoritatea browserelor acceptă automat cookie-urile în setările implicite, totuși, acestea pot fi modificate în general pentru a împiedica acceptarea automată, sistemul oferă întotdeauna această opțiune.

  Pentru informații suplimentare despre setările celor mai cunoscute browsere:

  Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că anumite funcții sau servicii ale paginilor web nu vor funcționa în mod corespunzător fără cookie-uri. Informații suplimentare în regulamentul privind cookie-urile.

  4. Înregistrarea unui profil de advertiser pe pagina web a Companiei

  Obiectivul gestionării datelor cu caracter personal: Crearea unui cont de contact pentru a distinge între utilizatori și pentru a stabili noi contacte, inclusiv utilizarea serviciilor oferite de pagina web și spațiul de stocare (de exemplu, profilul de publicitate), contacte, contactul electronic și informații despre serviciile companiei, condițiile contractuale, promoții.

  • Persoane vizate: persoane fizice care fac publicitate pentru locuri de muncă pentru adulți și persoane fizice furnizate de agenții de escorte, agenții de hostess, case particulare, cluburi erotice, cluburi de striptease, studiouri de webcam, studiouri de masaj.
  • Date cu caracter personal prelucrate: adresa de e-mail, tipul de utilizator, login, adresa IP, data înregistrării, cea mai recentă activitate, cookie de introducere automată și date pentru profilul de anunț
  • Temeiul juridic pentru gestionarea datelor cu caracter personal: Persoanele fizice care se înregistrează își pot introduce datele bifând boksz-ul corespunzător și consimțind la gestionarea datelor lor.
  • Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: Angajații societății care se ocupă de serviciul clienți, de activitatea de marketing, angajații care se ocupă de activitățile de prelucrare și stocare a datelor pentru furnizorul de servicii IT.
  • Durata de stocare a datelor cu caracter personal: până la existența înregistrării/serviciului sau până când persoanele vizate își retrag consimțământul (cerere de ștergere). Până la retragerea consimțământului de către persoanele vizate, în caz contrar, Societatea va șterge datele la 5 ani de la ștergerea contului.
  5. Cont de profil publicitar personalizat pe pagina web a companiei

  Obiectivul prelucrării datelor: crearea unui profil publicitar pentru a face distincția între utilizatori și pentru a prezenta serviciile anunțate.

  • Persoane vizate: persoane fizice care fac publicitate pentru locuri de muncă pentru adulți și persoane fizice furnizate de agenții de escorte, agenții de hostess, case particulare, cluburi erotice, cluburi de striptease, studiouri de webcam, studiouri de masaj.
  • Baza legală pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei vizate, care este furnizat la crearea contului de anunț.
  • Date cu caracter personal prelucrate: porecla, țara anunțului, orașul anunțului, limbile vorbite, fotografia încărcată
  • Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: angajații societății care se ocupă de serviciul clienți, de activitatea de marketing, angajații care se ocupă de activitățile de prelucrare și stocare a datelor pentru furnizorul de servicii IT.
  • Durata de stocare a datelor cu caracter personal: până la retragerea consimțământului persoanei vizate, timp de 6 luni de la ștergerea contului.
  6. Prelucrarea datelor legate de serviciile de buletin informativ

  Utilizatorii care se înscriu la newsletter își dau acordul pentru gestionarea datelor lor personale prin bifarea căsuței corespunzătoare. Utilizatorul care dorește să se dezaboneze de la buletinul informativ poate face acest lucru prin utilizarea funcției "Dezabonare" sau în scris, sau prin trimiterea unei declarații într-un e-mail în orice moment, aceasta însemnând retragerea consimțământului. În acest caz, toate datele utilizatorului trebuie să fie șterse imediat.

  Obiectivul gestionării datelor cu caracter personal: Trimiterea unui buletin informativ, materiale de marketing legate de produsele și serviciile companiei, trimiterea de date cu caracter personal către agenții de publicitate aleși pentru a-i contacta.

  • Persoane vizate de datele cu caracter personal: toate persoanele fizice care s-au înscris la serviciul de ziare prin acceptarea obiectivului, a prelucrării datelor și a Termenilor și Condițiilor Generale.
  • Date cu caracter personal prelucrate: numele persoanei fizice, adresa de e-mail, limba vorbită, interesele pentru serviciile care sunt identificate pe baza serviciilor de publicitate selectate de utilizator.
  • Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor: consimțământul persoanei vizate.
  • Destinatarii datelor cu caracter personal și categoriile de destinatari: angajații Societății care se ocupă de serviciul clienți, de activitatea de marketing, angajații care se ocupă de activitățile de prelucrare și stocare a datelor pentru furnizorul de servicii IT.
  • Durata de stocare a datelor cu caracter personal: până la furnizarea serviciului de newsletter sau până la retragerea consimțământului de către persoana vizată (cerere de ștergere).
  Odată cu înregistrarea, utilizatorul recunoaște că datele colectate - pe baza preferințelor, obiceiurilor utilizatorilor și intereselor legate de conținutul de marketing - pot fi utilizate pentru luarea unor decizii parțial automatizate, în urma cărora grupul de companii va identifica potențiale oportunități de afaceri pe site-ul "https://red-life.ro" prin intermediul platformelor de subdomenii clasificate pe țări.

  Prin acceptarea Comunicării privind protecția datelor, utilizatorii recunosc și acceptă faptul că, cu ajutorul platformei "https://red-life.ro", se urmărește și se înregistrează în permanență dacă utilizatorii au deschis buletinele informative sau le-au șters fără să le deschidă și de câte ori au făcut clic pe trimiterile conținute în acestea. În consecință, compania identifică conținutul care poate fi de interes pentru compania care a fost contactată prin intermediul adresei de e-mail.

  CAPITOLUL VII

  PRELUCRAREA DATELOR PE BAZA OBLIGAȚIILOR LEGALE

  1. Prelucrarea datelor în scopul obligațiilor fiscale și contabile

  Societatea gestionează datele persoanelor fizice (clienți, furnizori) definite de legislație ca parte a obligației sale contractuale, în vederea îndeplinirii obligațiilor fiscale și contabile necesare prevăzute de lege (contabilitate, fiscalitate). Datele prelucrate de Societate sunt definite de Legea contabilității: codul fiscal, numele, adresa, statutul fiscal, numele, adresa, denumirea persoanei sau a organizației care ordonă tranzacția economică, semnătura ordonatorului și a persoanei care certifică executarea acțiunii, semnătura auditorului; semnătura destinatarului pe chitanțele de mișcare a stocurilor și pe chitanțele de manipulare a numerarului, semnătura contribuabilului pe chitanțe, numărul licenței comerciale, numărul cardului de producător primar, numărul de identificare fiscală. Durata este de 8 ani de la încetarea raportului juridic. Destinatarii datelor cu caracter personal: angajații și operatorii de date ai societății care se ocupă de sarcinile de impozitare, contabilitate, salarizare și asigurări sociale.

  CAPITOLUL VIII

  SCHIMBUL DE DATE CU PARTENERII

  Compania administrează site-ul web în întreaga lume - prin intermediul paginii web adaptate pentru țările specifice - împărtășește informațiile în cadrul companiei și cu partenerii externi și cu cei pe care îi contactați în calitate de agent de publicitate sau membru înregistrat, în conformitate cu prezentul regulament și cu Termenii și condițiile generale.

  În scopurile specificate în prezentul regulament, informațiile și datele cu caracter personal prelucrate de către companie sunt transmise în România, în UE sau în alte țări, altele decât cele de reședință, sau sunt stocate și prelucrate acolo de către procesatorii noștri contractuali de date. Transmiterea daa este necesară pentru a asigura serviciile descrise în Termenii și condițiile generale și pentru a putea opera serviciile noastre de stocare și de contact în întreaga lume și pentru a le face accesibile tuturor utilizatorilor noștri.

  În cazul în care drepturile personale sunt transferate în cadrul companie , acest tip de transfer face parte din modelele de contracte ale Comitetului, în conformitate cu prevederile deciziilor 2004/915/CE și 2010/87/UE privind transferul de date cu caracter personal (adică pe baza clauzelor contractuale standard). În cazul în care datele sunt transferate către terțe persoane, aceste transferuri sunt fie (i) contractele-tip de contracte de transfer ale Comisiei (adică clauzele contractuale standard) în conformitate cu 2004/915 / CE și 2010/87 / UE; fie (ii) se pot baza pe sistemul-cadru EU-USA Privacy Shield. Puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin obținerea unei copii a contractului de transfer de date sau în ceea ce privește informații suplimentare legate de garanțiile relevante. Informații suplimentare privind sistemul-cadru de protecție a datelor UE-SUA pot fi obținute pe site-ul web al Ministerului Comerțului din Statele Unite.

  În cazul în care împărtășim informații cu caracter personal cu parteneri legați de anumite persoane terțe, inclusiv parteneri de marketing și publicitate, de asemenea, aceste informații includ numele dvs:

  • acestea oferă ajutor în utilizarea produselor și serviciilor noastre,
  • vă contactează cu oferte, servicii și produse care v-ar putea interesa,
  • asigură produsele sau serviciile dumneavoastră.
  • În cazul în care, în conformitate cu reglementările privind confidențialitatea, este necesar consimțământul dvs. preliminar pentru o astfel de partajare a informațiilor, împărtășim informații numai cu consimțământul dvs. Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că nu vom acorda permisiunea în cazul în care o solicitare de servicii vine printr-un instrument al cărui loc de origine exact este ascuns, de exemplu, printr-o rețea privată virtuală, deoarece nu putem identifica statutul juridic al instrumentului respectiv.
  În plus, este strict interzis ca partenerii noștri să utilizeze datele de contact în alte scopuri decât cele menționate mai sus, fără o notificare prealabilă. Nu vom furniza partenerilor noștri datele cardului de credit.

  În cazul în care colectăm date de la dvs. în legătură cu o ofertă prezentată în mod colectiv de noi și de un partener, vă vom informa cu privire la cine colectează informațiile, ale cărui reglementări privind protecția datelor vor fi considerate valabile în cazul informațiilor dvs.

  Se poate întâmpla să încheiem un contract cu un partener terț ales cu grijă pentru a ne furniza un serviciu (cum ar fi serviciul clienți, detectarea și descurajarea fraudelor sau accesul pe instrumentul publicitar și furnizarea de servicii de tehnologie a informației și de stocare) sau pentru a ne ajuta în propria activitate de marketing și publicitate (inclusiv informații analitice și servicii de optimizare a căutării). Aceste tipuri de contracte-tip ne interzic utilizarea datelor dvs. personale în alte scopuri decât cel pentru care au fost partajate inițial. În cazul în care cumpărați un produs sau un serviciu de la o terță parte prin intermediul uneia dintre mărci, noi transmitem datele dvs. cu caracter personal respectivei terțe părți pentru ca aceasta să poată îndeplini comanda.

  Nu împărtășim date cu caracter personal cu terțe părți, inclusiv cu mass-media, observatori industriali, parteneri de marketing și publicitate, vânzători, clienți, potențiali clienți sau parteneri. De exemplu, vă prezentăm tendințele de căutare pe mobil, rata de deschidere a e-mailurilor, cele mai bune practici din industrie și campania sau numărul de utilizatori care au vizitat paginile noastre web sau care au făcut clic pe pagina noastră web și care au evaluat produsele și serviciile noastre.

  CAPITOLUL IX

  COMUNICAREA PRIVIND DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

  Persoanele vizate au dreptul de a solicita informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pot solicita corectarea datelor cu caracter personal și - cu excepția prelucrării obligatorii a datelor - ștergerea, retragerea datelor, pot face uz de dreptul de transfer de date și de dreptul de opoziție în modul specificat la înregistrarea datelor și la datele de contact ale persoanei împuternicite de către operator specificate mai sus.

  Dreptul la informare

  Persoana împuternicită de către operator ia măsurile necesare pentru a furniza toate informațiile relevante specificate la articolele 13 și 14 din RGPD privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru persoanele vizate, precum și în conformitate cu articolele 15-22 și 34, într-un mod clar, scurt, ușor de înțeles și ușor accesibil.

  Dreptul de acces: Persoanele vizate au dreptul de a primi feedback din partea persoanei împuternicite de către operator cu privire la faptul dacă gestionarea datelor lor cu caracter personal este în curs de desfășurare, iar dacă o astfel de prelucrare a datelor este în curs de desfășurare, acestea au dreptul de a li se acorda acces liber la date și la elementele de informare:

  • obiectivele prelucrării datelor;
  • categoriile de date cu caracter personal în cauză;
  • destinatarii și categoriile de destinatari care au fost informați cu privire la datele cu caracter personal sau cu care vor fi partajate datele, inclusiv, în special, destinatarii din țări terțe și organizații internaționale.
  • durata planificată de stocare a datelor cu caracter personal;
  • corectarea, ștergerea sau limitarea prelucrării datelor și dreptul de opoziție;
  • dreptul de a depune apeluri și reclamații la autoritatea de supraveghere;
  • informații privind resursele de date;
  • luarea automată a deciziilor, inclusiv crearea de profiluri și logica aplicată, precum și informații ușor de înțeles cu privire la aceasta și consecințele previzibile pentru persoanele vizate.
  Persoana împuternicită de operator va furniza informațiile necesare în termen de o lună de la depunerea cererii.

  Dreptul la rectificarea datelor: Persoanele vizate au dreptul de a solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte prelucrate de către persoana împuternicită de către operator cu privire la acestea, acest lucru fiind valabil și pentru datele în cazul în care lipsesc anumite informații. În profilul de utilizator, la cumpărare și în cazul unor date salvate, persoanele înregistrate pot, de asemenea, să facă ele însele modificările imediat necesare.

  Dreptul de ștergere: Persoanele vizate au dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor lor personale în următoarele cazuri:

  • datele cu caracter personal care au fost colectate sau prelucrate în alt mod nu mai sunt necesare;
  • persoanele vizate își retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor, nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea datelor;
  • persoanele vizate se opun prelucrării datelor și nu există niciun motiv legal pentru prelucrarea datelor;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională, datele cu caracter personal referitoare la persoana împuternicită de către operator trebuie șterse;
  • datele cu caracter personal sunt colectate deoarece sunt oferite servicii legate de TIC.
  Ștergerea datelor nu poate fi inițiată în cazul în care este necesară prelucrarea datelor:

  • în vederea exercitării drepturilor legate de libertatea de exprimare și a drepturilor legate de informare;
  • în scopul respectării legislației UE sau naționale care stipulează gestionarea drepturilor personale în ceea ce privește persoana împuternicită de către operator sau în scopul îndeplinirii unei obligații în cadrul exercitării competențelor publice;
  • în cazuri legate de sănătatea publică, arhivare, cercetare științifică și istorică, în scopuri statistice sau în interes public;
  • sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale
  Dreptul de a limita și de a retrage prelucrarea datelor: La cererea persoanelor vizate, persoana împuternicită de către operator limitează prelucrarea datelor dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiții:

  • persoana vizată contestă exactitatea datelor cu caracter personal, în acest caz, limitarea se referă doar la perioada care face posibilă verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal;
  • prelucrarea datelor este contrară legii și persoana vizată se opune ștergerii datelor, solicitând în schimb limitarea utilizării acestora;
  • persoana împuternicită de către operator nu mai are nevoie de date pentru prelucrarea datelor, dar persoana vizată are nevoie de acestea în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor drepturi legale; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării datelor; în acest caz, limitarea se referă la perioada de timp, până când se decide dacă motivele justificate ale persoanei împuternicite de către operator au prioritate față de motivele justificate ale persoanei vizate.
  În cazul în care prelucrarea datelor este supusă unor limitări, cu excepția stocării, datele cu caracter personal pot fi manipulate și prelucrate numai cu consimțământul și aprobarea prealabilă a persoanei vizate, sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării unor pretenții legale, sau pentru apărarea drepturilor altor persoane fizice sau juridice, sau pentru beneficiul și interesul public al Uniunii Europene sau al oricăruia dintre statele membre.

  Dreptul la portabilitatea datelor: Persoanele vizate au dreptul de a primi un document tipărit, tipărit, utilizat în mod cuprinzător, clar lizibil, în care să se precizeze drepturile pe care le-au acordat persoanei împuternicite de către aceasta și de a transmite aceste date către o altă persoană împuternicită de către aceasta.

  Dreptul la opoziție: Persoanele vizate au dreptul de a se opune utilizării publice a datelor lor cu caracter personal din orice motiv sau prelucrării datelor necesare pentru sarcina executată în cadrul exercitării competențelor publice transferate persoanei împuternicite de către operator sau prelucrării datelor necesare pentru validarea intereselor justificate ale persoanei împuternicite de către operator sau ale unei terțe părți, inclusiv crearea de profiluri pe baza reglementărilor menționate mai sus.

  În caz de opoziție, persoana împuternicită de către operator nu este autorizată să continue prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care motive legitime și imperioase justifică utilizarea lor ulterioară, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile părții în cauză sau care sunt legate de constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

  Opoziția în cazul marketingului direct: În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în aceste scopuri, inclusiv crearea de profiluri, în cazul în care aceasta este legată de marketingul direct. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

  Luarea automată a deciziilor în cazuri individuale, inclusiv crearea de profiluri: Aveți dreptul de a opta pentru a vă sustrage de la sfera de aplicare a deciziilor care se bazează pe prelucrarea automată a datelor - inclusiv crearea de profiluri, de asemenea - care ar avea un impact juridic sau orice alt tip de impact semnificativ asupra dumneavoastră.

  Capitolul anterior nu poate fi utilizat în cazul în care:

  • decizia este necesară pentru încheierea sau executarea contractului dintre dumneavoastră și persoana împuternicită de către operator;
  • luarea deciziei este posibilă în temeiul legislației Uniunii Europene sau a statului membru care prevede, de asemenea, măsuri de apărare a intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră legitime; sau a contribuit la aceasta.


  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere:

  1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă în fața autorității de supraveghere competente - în special în statul membru în care persoana vizată are reședința, locul de muncă sau a avut loc presupusa încălcare -, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor sale încalcă regulamentul.
  2. Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea este obligată să informeze clientul cu privire la evoluția procedurii legate de plângere și la rezultatul acesteia, inclusiv cu privire la faptul că, în conformitate cu articolul 78 din regulament, clientul are dreptul de a recurge la o cale de atac. (articolul 77 din regulament)
  Dreptul la un control jurisdicțional efectiv în cadrul Autorității de Supraveghere

  1. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă împotriva deciziei obligatorii luate de autoritatea de supraveghere.
  2. Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau extrajudiciare, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă în cazul în care autoritatea de supraveghere competentă în conformitate cu articolele 55 și 56 nu soluționează plângerea depusă în temeiul articolului 77 sau dacă persoana vizată nu este informată cu privire la evoluția procedurii sau la rezultatele acesteia.
  3. Procedurile împotriva unei autorități de supraveghere ar trebui să fie introduse în fața instanțelor din statul membru în care este stabilită autoritatea de supraveghere.
  4. În cazul în care se introduce o acțiune împotriva unei decizii a unei autorități de supraveghere care a fost precedată de un aviz sau de o decizie a Consiliului în cadrul mecanismului de asigurare a coerenței, autoritatea de supraveghere transmite avizul sau decizia respectivă instanței. (articolul 78 din regulament)
  Calea de atac judiciară efectivă împotriva operatorului sau a persoanei împuternicite de către operator

  1. Fără a aduce atingere căilor de atac administrative sau extrajudiciare disponibile - inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu articolul 77 - fiecare persoană fizică sau juridică are dreptul la o cale de atac judiciară efectivă în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate ca urmare a prelucrării necorespunzătoare a datelor sale cu caracter personal în temeiul prezentului regulament.
  2. Acțiunile împotriva unui operator sau a unei persoane împuternicite de operator se introduc în fața instanțelor din statul membru în care operatorul sau persoana împuternicită de operator are un sediu. Alternativ, astfel de acțiuni pot fi introduse în fața instanțelor din statul membru în care persoana vizată își are reședința obișnuită, cu excepția cazului în care operatorul sau persoana împuternicită de operator este o autoritate publică a unui stat membru care acționează în cadrul exercitării competențelor sale publice. (articolul 79 din regulament)
  Comunicarea către persoana vizată a unei încălcări a datelor cu caracter personal

  În cazul în care este probabil ca încălcarea datelor cu caracter personal să conducă la un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul comunică încălcarea datelor cu caracter personal persoanei vizate fără întârzieri nejustificate.

  CAPITOLUL X

  PREZENTAREA CERERII PERSOANEI VIZATE, MĂSURILE LUATE DE OPERATOR

  1. Operatorul informează persoana vizată cu privire la acțiunile întreprinse ca urmare a cererii de exercitare a drepturilor sale fără nicio întârziere rezonabilă, dar în termen de cel mult o lună de la primirea cererii.
  2. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, ținând seama de complexitatea și de numărul cererilor. Operatorul informează persoana vizată cu privire la orice astfel de prelungire în termen de o lună de la primirea cererii, împreună cu motivele întârzierii.
  3. În cazul în care persoana vizată formulează cererea prin mijloace electronice, informațiile sunt furnizate prin mijloace electronice atunci când este posibil, cu excepția cazului în care persoana vizată solicită altfel.
  4. În cazul în care operatorul nu ia măsuri în urma cererii persoanei vizate, acesta informează persoana vizată fără întârziere și cel târziu în termen de o lună de la primirea cererii cu privire la motivele pentru care nu a luat măsuri și la posibilitatea de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a solicita o cale de atac judiciară.
  5. Operatorul de date asigură informarea în conformitate cu articolele 13 și 14 din regulament și comunicarea privind drepturile persoanei vizate (articolele 15-22 și 34 din regulament), precum și acțiunea în mod gratuit. În cazul în care cererea persoanei vizate este în mod evident nefondată sau - în special din cauza caracterului lor repetitiv - exagerată, în ceea ce privește costurile administrative legate de informațiile solicita